Forretnings og leverings betingelser

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER For køb på web-shop

Levering

Alle ordrer sendes inden for 2 arbejdsdage, fra at ordren modtages. Den normale leveringstid er 3-5 hverdage fra ordreafgivelsen. Hvis en vare skulle være udsolgt på bestillingstidspunktet, vil vi med det samme gøre opmærksom på en evt. forsinkelse, og ordren kan naturligvis annulleres. Dette gælder også hvis kun en del af de købte varer er udsolgte. Vi vil ikke afsende ordren før den er komplet eller før vi har kontaktet kunden. Vi forbeholder os samtidig ret til at annullere en ordre, hvis varen skulle være udsolgt og ikke kan produceres eller skaffes hjem indenfor rimelig tid. By Søren Ulrich betaler forsendelsen for ordrer over DKK 1500,-, og ordrer under DKK 1500,- tillægges et fast fragtgebyr på DKK 45 for GLS/DKK 66 for Post Danmark,- (Gælder kun i Danmark, for forsendelser til andre lande tillægges porto).

Betaling

Du kan betale med Dankort, Visa Dankort, Mastercard, Visa og Visa Electron.

Ordrebekræftelse

Du vil kort efter en ordre er lagt modtage en email med ordrebekræftelsen og kvittering for ordren. Vi tager forbehold for udsolgte varer og indtastningsfejl. 

Ombytning af varer

 Skulle en vare ikke leve op til det forventede, har kunden 14 dage til at fortryde købet og meddele By Søren Ulrich herom, og herefter yderligere 14 dage til at returnere varen. Varerne sendes retur. Varerne skal afleveres på posthust senest 28 dage fra modtagelsen af varen. Omkostninger i forbindelse med returneringen af varer (porto) betales af kunden. Varen skal tilbageleveres i ny stand, og i original emballage. Varer kan inden for fristen ombyttes til andre varer, eller pengene kan gives retur.

Ved returnering af varer vedlæg venligst information om varen som ønskes ombyttet, eller pengene retur. Vedlæg de nødvendige oplysninger, adresse, kontonummer, telefonummer osv.

Er varen taget i brug og kunden fortryder sit køb kan varen stadig returneres efter ovenstående vilkår, der foretages dog en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse skal køberen ikke have retur, og fratrækkes den oprindelige købspris.

Varer returneres til:

By Søren Ulrich

Esromgade 15, indgang 4 kld.

2200 Copenhagen N

Denmark

mail@plaincrafts.com

CVR: 18124378

Reklamationer

Der er 2 års reklamationsret på varer. Denne garanti dækker produktionsfejl, og ikke almindelig slitage.

 __________________________________________________________________________

PLAIN CRAFTS & BY SØREN ULRICH

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende for Plain Crafts møbler, køkkener, interiør og specialfremstillede møblementer.

Betalingsbetingelser

Ved godkendelse af tilbud skal kunden betale 50% ved bestilling og 50% ved levering. Vær opmærksom på, at ordren først sættes i gang, når første rate er betalt. Hvis betaling sker efter forfaldsdagen, er PLAIN CRAFTS berettiget til at beregne morarenter af den til enhver tid værende restgæld med rentelovens rentesats. Hvis en betaling ikke er betalt rettidigt, er PLAIN CRAFTS berettiget til efter eget valg at annullere ordren eller holde leverancen tilbage.

Desuden kan PLAIN CRAFTS forlange erstatning for tab ved den manglende leverance, herunder for produktion og opbevaring. Første rate er en bindende betaling, som ikke refunderes.

Rådgivning og indretningsforslag

PLAIN CRAFTS rådgiver sine kunder ud fra sin bedste viden og erfaring samt oplysninger og godkendte tegningsbilag fra kunden. PLAIN CRAFTS kan ikke holdes ansvarlig, hvis det efterfølgende viser sig, at kunden vurderer, at en anden løsning kunne have været bedre eller mere hensigtsmæssig. Har PLAIN CRAFTS, ud over det i aftalen skrevne, pr. kulance bistået køber med teknisk rådgivning og service til eksempelvis indretningsforslag eller andet, kan PLAIN CRAFTS ikke drages til ansvar herfor.

Tilbud

Har PLAIN CRAFTS lavet en fejl i tilbuddet, herunder en fejlberegning, er PLAIN CRAFTS berettiget til at foretage korrektion, herunder i prisen, for mindre fejl, og til at træde tilbage fra handlen ved større fejl, uden at køber kan rette nogen form for krav mod PLAIN CRAFTS. En vare, der er vist på et indretningsforslag eller en tegning udfærdiget af PLAIN CRAFTS, medfølger kun, hvis den pågældende vare udtrykkeligt er anført i selve tilbuddet. Alle vores priser er angivet med moms og alle afgifter. Vi kan ændre priserne uden varsel, med mindre vi har angivet en gyldighedsperiode.

Varer, der ikke lagerføres af PL

Der kan aldrig rejses erstatningskrav eller krav om afslag af nogen art i forbindelse med varer, der ikke lagerføres af PLAIN CRAFTS, herunder armaturer og hårde hvidevarer. PLAIN CRAFTS kan ikke drages til ansvar for fejlleverancer eller forsinkelser fra andre leverandører.

 

Vareprøver

PLAIN CRAFTS køkkener, møbler og interiør er specialfremstillet, og der kan derfor forekomme variation fra produkt til produkt.

Vareprøver viser derfor kun farver og egenskaber i almindelighed, og køber må således indstille sig på, at der vil kunne forekomme afvigelser. PLAIN CRAFTS fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle afvigelser. Køkkener og inventar der ikke har deciderede fejl, vil derfor ikke blive godkendt som reklamation.

Afbestilling/Ændring af ordre

PLAIN CRAFTS køkkener, møbler og interiør er specialfremstillet, og køber har derfor ingen fortrydelsesret og kan ikke annullere en allerede afgivet ordre, da produktion af køkkenet påbegyndes ved accept af tilbud og betaling af første rate på 50%.

Returnering

Da PLAIN CRAFTS køkkener, møbler og interiør er specialfremstillet, tages leverede varer ikke retur.

Montering

Hvis køber selv er ansvarlig for indkøb af hårde hvidevarer og evt. andre elementer, som skal integreres, er

det et krav, at disse er leveret og står klar på den aftalte monteringsdag, senest kl. 07.00 og i det rum, hvori

køkkenet skal monteres. Det er endvidere et krav, at det rum, hvori køkkenet skal monteres, er ryddet og

rengjort samt at alt andet arbejde er afsluttet, så PLAIN CRAFTS montører øjeblikkeligt kan påbegynde arbejdet. Hvis der opstår en

situation, hvor køber ikke kan leve op til ovenstående eller ikke kan være til stede ved aftalt

leveringstidspunkt, bedes køber hurtigst muligt rette henvendelse til PLAIN CRAFTS, senest 48 timer før aftalt tid. Sker

dette ikke, forbeholder PLAIN CRAFTS sig retten til at pålægge et ekstra gebyr for medgået arbejdstid samt øvrige

omkostninger forbundet hermed.

Levering og forsinkelse

Leveringstiden er angivet i tilbuddet og fastsat skønsmæssigt. Levering sker til den i tilbuddets anførte

leveringsadresse. Det er et krav, at køber eller repræsentant for køber er til stede på aftalt tid og sted for

levering. Levering sker ved ombæring, hvis der er almindelige adgangsforhold. Hvis der indtræder

standsning, indskrænkning eller forsinkelse i driften hos PLAIN CRAFTS eller PLAIN CRAFTS’s leverandører, er PLAIN CRAFTS berettiget til at

udsætte ordren i det omfang, dette er nødvendigt. PLAIN CRAFTS skal da meddele køber, hvorvidt og hvornår levering vil

finde sted. Forsinket levering berettiger – uanset årsagen til forsinkelsen - ikke køber til erstatning af nogen

art, eller til et afslag i købesummen. Leveringen, der sker ved fremmed vognmand, anses for sket, når varen

er læsset af på det aftalte modtagelsessted, på hvilket tidspunkt risikoen for varens beskadigelse går over på

køberen. Er køber eller dennes repræsentant til stede på leveringstidspunktet anbringes varen på det sted,

som køber/dennes repræsentant anviser. PLAIN CRAFTS påtager sig intet ansvar i den forbindelse. Det er således

køberens ansvar og risiko, at der er personer til stede til at modtage leverancen, og PLAIN CRAFTS påtager sig intet

ansvar, hvis dette ikke er tilfældet.

Reklamation

Ved modtagelsen af dine produkter, har du pligt til inden rimelig tid at undersøge produkterne for at sikre, at

de svarer til det, du har bestilt. Medmindre bedre vilkår er anført ud for det enkelte produkt, giver vi efter

købeloven en reklamationsret på 24 måneder på alle produkter. Reklamationsretten betyder, at du som

kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet, som viser sig op til 24 måneder efter, at du modtog

produktet. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af

produktet eller anden skadelig adfærd.

Det er endvidere en forudsætning, at manglen var til stede, da du modtog produktet første gang.

Du skal reklamere inden rimelig tid efter at du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder,

anses reklamationen altid for at være rettidig. Hvis du ønsker at reklamere over et produkt, skal

reklamationen indsendes til os pr. brev eller e-mail til mail@plaincrafts.com

PLAIN CRAFTS arbejder primært med træ, olierede og håndmalede overflader. Disse materialer kan forandre sig alt afhængig af, hvilke omgivelser materialerne befinder sig i. Dette vil ikke blive godkendt som reklamation.

Afhjælpning

Hvis reklamationen er berettiget, kan du som forbruger kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer et nyt

mangelfrit produkt. Dette såfremt, at afhjælpning/omlevering ikke medfører urimelige omkostninger for os.

Vi kan vælge at tilbyde dig at foretage omlevering, så du får et nyt produkt i stedet for det gamle. Kan vi ikke

afhjælpe, og ønsker du ikke omlevering, går handlen tilbage. Når handlen er gået tilbage tilbagebetaler vi dig

din købesum. Når vi har gjort os bekendt med din reklamation, kontakter vi dig skriftligt pr. e-mail for at

aftale det videre forløb. PLAIN CRAFTS kan ikke gøres ansvarlig for følgeomkostninger ved ombytninger, reklamationer og efterleveringer.

Force Majeure m.m.

Der tages forbehold for afgiftsændringer af enhver art, herunder vedr. moms. Forhøjelser af sådanne kan

pålægges den aftalte pris. Tilsvarende vedrørende trykfejl, som køber kunne have opdaget. For leverancer,

der skal ske mere end 3 måneder efter aftaledagen, kan den aftalte pris forhøjes med SK ́s evt. almindelige

prisændringer. Køber kan ikke rejse krav af nogen art overfor SK for manglende opfyldelse af forpligtelser,

der har sammenhæng med force majeure, eller lignende, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder,

regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejker, lockout, blokade, eksport- eller importforbud,

naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft, mangel på råvarer eller

energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt, som på leveringstidspunktet eller tidligere ligger uden for PLAIN CRAFTS ́s kontrol, og som hindrer SHR i opfyldelsen af sine forpligtigelser, eller som det kræver særlige udgifter at afværge. Dette gælder, uanset om opfyldelseshindringerne rammer PLAIN CRAFTS eller en af PLAIN CRAFTS’s underleverandører.